הכיבוש הבריטי והירדני

5.1.15, 22:05

הכיבוש הבריטי והירדני
1918 - הכיבוש הבריטי.
1925 - הקהילה מתאוששת. עליית ישיבת סלבודקה "כנסת ישראל".
1929 - פרעות תרפ"ט. טבח קהילת חברון. כ- 70 יהודים נרצחו. גירוש וחורבן הישוב.
1931 - שיבת חלק מהקהילה לחברון.
1935 - האדמו"ר מגור מבקר בחברון ועולה למדרגה ה – 11 במערת המכפלה.
1936 - גירוש יהודי חברון ע"י הבריטים.
1948 - הקמת מדינת ישראל. ירושלים, חברון, עם כל יהודה ושומרון, נכבשו בידי הירדנים.
1960 - חורבן הרובע היהודי ובית העלמין בחברון. בית הכנסת אברהם אבינו הופך לגל אשפה ודיר בהמות.
1964 - 1965 – הארכיאולוג האמריקאי פרופ' פיליפ האמונד מגלה את "חומות הענקים" בתל חברון.