היסטוריה

הרובע היהודי העתיק

אתר התיישבות יהודי בן מאות שנים. כאן היה ניקום ״שובה העיקרי של הקהילה היהודית, ונו היו בתי כנסת וישיבות במרכז הרובע עמד בית הכנסת העתיק

2.11.22, 12:02
אתר התיישבות יהודי בן מאות שנים.
כאן היה ניקום ״שובה העיקרי של הקהילה היהודית, ונו היו בתי כנסת וישיבות במרכז הרובע עמד בית הכנסת העתיק "אברהם אבינו" בפרעות תרפ״ט(1929) התנפלו אלפי מרצחים ערבים על הרובע היהודי העתיק, עינו, אנסו ורצחו עשרות יהודים. זקנים, נשים וטף, בעוד המשטרה הבריטית עומדת באפס מעשה לאחר הטבח גירשו הבריטים את היהודים, והערבים תפסו את בתיהם ורכושם לאחר הכיבוש הירדני ב- 1948 החריבו הערבים את הרובע והפכו את בית הכנסת אברהם אבינו לתל חורבות ולדיר עיזים וחמורים לאחו־ שחרור חברון ב- 1967 התנהל מאבק קשה על הזנות לגאול את הרובע ולבנותו מחדש לאחר מאבקים, נבנה בית הכנסת אברהם אבינו וחלק מהרובע וגרות בו כ-40 משפחות יהודיות. השוק הסיטונאי שבנו הערבים על שטח הרובע הפך לדירות למגורים ברובע משרדי הישוב היהודי, בית הארחה וגם "בית נחום ויהודה" - שנבנה בתשנ״ט לזכר נחום הוס ויהודה פרטוש ה׳"ד שנרצחו בתשנ״ה