גלריה


פסח בחברון תשמ"ג. צילום: אלישע גרוסברג | 29 תמונות