גלריה


עצרת החג המרכזית סוכות תשפ"ג | צילום: אוריה הלר | 12 תמונות